ZORG VOOR HISTORISCHE STAD

Stichting Stadsherstel Enkhuizen

Doelstelling

Stadsherstel restaureert en adviseert bij herstel van historische panden in Enkhuizen

De Stichting Stadsherstel Enkhuizen is een “ANBI instelling”, een Algemeen Nut Beogende Instelling; een goede doelen instelling waarvoor belastingvoordelen gelden bij schenken, erven en giften.

Hoe werken we?

Stadsherstel Enkhuizen heeft talloze panden weten te behouden voor Enkhuizen

LDe Stichting Stadsherstel Enkhuizen heeft onder haar leiding al meer dan 23 panden aangekocht en gerestareerd na uitvoerig historisch bouwkundig onderzoek en uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde architecten, aannemers en ambachtelijke specialisten.De Stichting Stadsherstel Enkhuizen heeft onder haar leiding al meer dan 23 panden aangekocht en gerestareerd na uitvoerig historisch bouwkundig onderzoek en uitgevoerd door zorgvuldig geselecteerde architecten, aannemers en ambachtelijke specialisten.

Naar Projecten

Opgeven Nieuwsbrief

23

projecten

€ 80K

Eigen vermogen

50 jaar

restauratie ervaring

40 jaar Stadsherstel Enkhuizen

Deze website bevat ook de inhoud ontleend aan ons jubileum boek

In juni 2013 heeft Stadsherstel Enkhuizen een jubileumboek uitgegeven onder de titel “40 jaar Stadsherstel Enkhuizen”. Dit prachtige boek beschrijft uitvoerig de gerestaureerde panden, geeft een historisch perspectief van de ontwikkeling van Enkhuizen vanaf de middeleeuwen. Het boek is samengesteld door Frans Chattellon, Klaas Koeman, Suus Messchaert-Heering, Gerrit Vermeer en Pieter Jan de Vries en voorzien van prachtige foto’s, tekeningen en andere illustraties uit de archieven van vereniging Oud Enkhuizen en Stadsherstel Enkhuizen.

Boek bestellen

Nieuws

Rapport van Stadsherstel over winkelpuien in Westerstraat in Het Noord Hollands Dagblad

Op maandag 8 april 2024 vindt er in de Zuiderkerk te Enkhuizen een grote bijeenkomst plaats over het onderwerp “Toekomstbestendige kernwinkelgebied Enkhuizen. Wat is daar voor nodig?” Deze bijeenkomst wordt[…]

Read more
5 april 2024 0

Nieuwe bestuursleden benoemd op de Algemene Aandeelhouders vergadering N.V. Stadsherstel Enkhuizen

Op 21 juni 2023 vond onder voorzitterschap van Harry Draaisma de Algemene vergadering van aandeelhouders in de te Enkhuizen. Onderwerp was zoals gebruikelijk het verslag van de gang van zaken[…]

Read more
28 juni 2023 0

Dagelijks Bestuur

Hieronder vindt u de namen van het dagelijks bestuur van de Stichting Stadsherstel Enkhuizen, alsmede van de gelijknamige Naamloze Vennootschap.

De samenstelling van het voltallige bestuur vindt u op de pagina ‘Bestuur en Directie‘. Het (dagelijks) bestuur of één van haar leden zijn bereikbaar via het email-adres genoemd onder aan deze pagina.

Dick Ahles

Directeur N.V. Stadsherstel Enkhuizen


Frans Sluis

Voorzitter Raad van Commissarissen en Voorzitter Stichting Stadsherstel Enkhuizen


Klaas Pit

Secretaris N.V. en Secretaris  Sichting Stadsherstel Enkhuizen


Henk van den Brink

Penningmeester N.V. en Penningmeester  Sichting Stadsherstel Enkhuizen


Vragen – Suggesties – Opmerkingen?

Neem gerust contact met ons op via info@stadsherstelenkhuizen.nl