Aandelen Naamloze Vennootschap

Restauratie en behoud

Het maatschappelijk kapitaal van de N.V. Stadsherstel Enkhuizen bedraagt 1.500 “aandelen aan toonder”, groot € 45,38 (voorheen f 100,–). Daarvan zijn er 1.387 uitgegeven.

Vanaf 1 januari 2020 is de Wet omzetting aandelen aan toonder van kracht. Dat heeft tot gevolg gehad dat de vennootschap op 29 juni 2021 haar statuten heeft aangepast. Aandeelhouders is gevraagd hun aandelen voor 1 januari 2021 voor registratie in te leveren bij het kantoor van de vennootschap, of deze te schenken aan Stichting Stadsherstel Enkhuizen, die de geschonken aandelen dan op eigen naam laat registreren.

Lang niet alle aandeelhouders hebben daaraan gehoor gegeven. Nog 922 aandelen zijn niet ingeleverd en die aandelen zijn bij wet vervallen aan de vennootschap. Bezitter van die aandelen kunnen tot 31 december 2025 alsnog inleveren.
stadsherstel.enkhuizen@kpnmail.nl