Werkwijze

Restauratie en behoud

Met betrekking tot de werkwijze heeft het accent gelegen op twee methoden: het zelf restaureren en het optreden als adviseur.

Bij het zelf restaureren verwerft Stadsherstel eerst het eigendom van het pand dat onder handen genomen moet worden. Vooral de echte krotten staan in de belangstelling, en een bijkomend voordeel is dat van die panden de verwervingsprijs relatief laag is.

Na verwerving wordt een restauratieplan opgesteld door een terzake kundige architect. Op basis daarvan worden alle noodzakelijke vergunningen en eventuele subsidies aangevraagd en wordt opdracht voor uitvoering gegeven aan een bekwame aannemer. Als de restauratie op die manier voltooid is wordt het pand via een makelaar weer te koop of te huur aangeboden.

Het is van belang dat een kostendekkende verkoopprijs de marktwaarde zo veel mogelijk benaderd. Daarin schuilt het risico van Stadsherstel. Steeds vaker blijkt de kostprijs boven de marktwaarde te liggen. In dat geval kiest Stadsherstel voor verhuur in afwachting van een betere markt.

Tot nu toe hebben restauraties niet voor verliezen gezorgd; er is zelfs een bescheiden werkkapitaal opgebouwd.

Het optreden als adviseur geschiedt in die gevallen waarin de stichting toch het eigendom niet kan verwerven. Alsdan wordt de eigenaar gestimuleerd om zelf te restaureren en wordt ook daadwerkelijk hulp geboden. Want uiteindelijk staat Stadsherstel maar één doel voor ogen; het behoud van het pand, onverschillig door wiens activiteiten dat geschiedt.

Op alle panden die door Stadsherstel onder handen zijn genomen is een bronzen schildje aangebracht.

Het beleidsplan 2017-2020 van de Stichting Stadsherstel Enkhuizen is hier te downloaden.