Breedstraat 60 (2020)

Restauratie en behoud

De aankoop van het pand Breedstraat 60, was niet ingegeven door een dringende noodzaak tot restauratie. Het beperkte aantal zeer slechte panden is een van de overwegingen om meer werk te maken van het beheer van beschermde monumenten.

Het pand dateert uit 1643 en is gebouwd op een perceel dat toen doorliep tot aan de huidige Zuider Havendijk. In 1832 was het pand eigendom van timmerman Willem Ossen, die op het achtererf, aan de Zuider Havendijk dus, een timmerloods had.
De geveltop heeft zes treden met een toppilaster. De treden zijn afgedekt met zandstenen platen om inwateren te voorkomen.

Elke trede is voorzien van een zandstenen blok. Het fries is versierd met drie gebeeldhouwde stenen; in het midden een varend schip en aan elk uiteinde een schild dragende leeuw. Boven het zolderraam bevindt zich een geblokte boog met een kopje als sluitsteen. Tegen de toppilaster zijn twee klauwstukken aangebracht.

De onderpui is van latere datum en heeft rechts van de ingang twee grote schuifvensters. Twee stoepenbankjes begrenzen de grote harstenen stoep.
De balklaag in de achterkamer is voorzien van rijk gedetailleerde sleutelstukken, voorzien van een peerkraal en roosjes op zij. De blauw en witte tegels in de gang stammen uit de zeventiende eeuw. In de voorkamer is alleen nog de fraaie bedsteewand nog aanwezig.

Het pand is vlak na de oorlog (WO II) in bezit van gemeente gekomen. De toenmalige directeur van Gemeentewerken (Douwe Ybema) heeft de achtergevel weer van een nieuwe geveltop voorzien, gemetseld van gebikte stenen, vermoedelijk afkomstig van de gemeentewerf.

Toen Stadsherstel het pand in november 2019 kocht, was daarin een fysiopraktijk gevestigd. De oorspronkelijke woningindeling was niet noemenswaardig aangepast, zodat het pand relatief eenvoudig voor de verhuur geschikt gemaakt kon worden.

Architect:Eigen beheer
Aannemer:Enkhuizer Aannemers Bedrijf EAB (Enkhuizen).
Jaar:2020