Over Ons

Restauratie en behoud

Ontstaan

Op 18 maart 1968 schreef de directie van de Zaadunie een brief aan de directie van Polva omtrent een initiatief met betrekking tot het herstel van monumentale panden in de gemeente.
Op de jubileum-jaarvergadering van 5 juni 1969 van de vereniging Oud-Enkhuizen bood het gemeentebestuur de vereniging aan, om gezamenlijk te zoeken naar wegen die moesten leiden tot een daadwerkelijk herstel van oude panden in de historische binnenstad.
Deze verschillende initiatieven zijn nadien gebundeld en resulteerden in de wens om –in navolging van andere steden- te komen tot de oprichting van een N.V. Stadsherstel Enkhuizen.
Daartoe oriënteerde men zich onder andere in Zutphen, Deventer, Brielle en Harlingen.

Structuur

De voorkeur voor een n.v. is te verklaren uit het feit dat die zich gemakkelijk op de kapitaalmarkt kan bewegen en een zeer direct beheer mogelijk maakt. Aldus kan men bedrijfsmatig en slagvaardig opereren. De hulp van de grootste Enkhuizer bedrijven was daarbij onontbeerlijk vanwege het feit, dat zij het waren die een eerste storting van het aandelenkapitaal konden realiseren. Tot de oprichters van de vennootschap behoorden daarom naast de vereniging Oud Enkhuizen: Draka Polva, de Zaadunie en Royal Sluis.
De doelstelling van de n.v. was het bewaren van panden en /of straatbeelden, via het systeem van aankoop, restauratie en verkoop of verhuur, en dan niet alleen van monumenten maar van alle oude (dus ook de wat minder opvallende) panden, en dan mede in het belang van de volkshuisvesting. Het accent kwam te liggen op bouwkundig slechte panden die voor het stadsbeeld bepalend zijn.

Toekomst

In 2020 heeft het bestuur van Stadsherstel Enkhuizen besloten om de N.V. op te heffen en haar taken te doen opgaan in die van de Stichting. Opheffing wordt uitgevoerd volgens de geldende wetgeving en daarmee is de N.V. Stadsherstel Enkhuizen in een sterfhuisconstructie omgezet.