ANBI Instelling

Restauratie en behoud

ANBI Instelling

De Stichting Stadsherstel Enkhuizen is een “ANBI instelling”, een Algemeen Nut Beogende Instelling; een goede doelen instelling waarvoor belastingvoordelen gelden bij schenken, erven en giften. Fiscaalnummer: 0048.72.253.

De bestuurders en directie van de stichting werken pro deo, alleen werkelijk voor de stichting gemaakte onkosten worden vergoed.

De Stichting heeft tot doel de instandhouding en verbetering van beschermde monumenten in de zin van de monumentenwet binnen de gemeente Enkhuizen.

De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:

  1. Het aankopen, restaureren, verkopen en/of exploiteren van objecten als bedoeld in lid 1 van dit artikel;
  2. Het zoeken naar die bestemmingen voor deze objecten welke de beste waarborg bieden voor een langdurige instandhouding van het éénmaal gerestaureerde;
  3. Speciaal werkzaam te zijn waar woon- of bedrijfspanden dreigen verloren te gaan; en
  4. Het verrichten van alles wat met het bovenstaande verband houdt en dienstbaar is aan het doel van de stichting.

Voor het beleidsplan van de stichting wordt verwezen naar het onderdeel “werkwijze” op deze website.

Verslagen van de uitgevoerde activiteiten in het afgelopen jaar en de financiële verantwoording daarover: