Hofje J.M. de Vries: Torenstraat 40 (1995)

Restauratie en behoud

In de panden Westerstraat 73, Torenstraat 38 en Torenstraat 40 is het z.g. hofje van liefdadigheid van Johanna Margaretha de Vries gevestigd. Het hofje is na haar overlijden in 1849 gesticht en gerealiseerd in de drie panden die tot woonhuis diende van mevrouw De Vries.

Torenstraat 40 heeft een lage gevel met schilddak en rijk bewerkte dakkapel boven een rechte kroonlijst met gesneden consoles, alles in vroeg Lodewijk XV trant, XVIII. Boven de deur en de twee brede vensters met oude roeden zijn strekken flauw gebogen evenals in de lage nissen van de blinde zone erboven. De deur waarboven een XIX snijraam is aangebracht, geeft toegang tot een lange gang met stucwerk versierd, nader omschreven bij Westerstraat 73.

1995)

De panden verkeerden in verwaarloosde toestand, mede omdat er ingevolge de testamentaire opdracht geen of zeer weinig huur werd gevraagd. Door jarenlange inflatie kon de bedoeling van mevrouw De Vries (onderhoud ten laste van de opbrengst van het stamkapitaal) geen stand houden. Voor het instandhouden van de panden is de Stichting Hofjesbeheer Enkhuizen opgericht. Die stichting heeft de panden geheel gerestaureerd en het hofje van J.M. de Vries exploiteert de panden. De financiering is mede mogelijk gemaakt door een door een achtergestelde lening van de Jacob van Wagtendonkstichting en een aantal bijzondere bijdragen uit regionale fondsen.

De werkzaamheden zijn onderhands aanbesteed onder drie regionale bedrijven. Het complex bevat thans 7 appartementen en een stijlkamer.

Architect:Hangelbroek-Gouwetor Architecten (Hoorn).
Aannemer:Ramkema & Dangermond (Enkhuizen).
Jaar:1995.

Zie voor informatie over de restauratie van Torenstraat 40 de beschrijving van het Hofje J.M. de Vries bij Westerstraat 73!