Nieuwe bestuursleden benoemd op de Algemene Aandeelhouders vergadering N.V. Stadsherstel Enkhuizen

Op 21 juni 2023 vond onder voorzitterschap van Harry Draaisma de Algemene vergadering van aandeelhouders in de te Enkhuizen. Onderwerp was zoals gebruikelijk het verslag van de gang van zaken in 2022. Op de vergadering waren 7 aandeelhouders aanwezig die 354 aandelen met stemrecht aanwezig die 465 aandelen met stemrecht (76%) vertegenwoordigden. Voor de rest waren…
Lees meer


28 juni 2023 0